Multimediální prostředí pro lepší výuku v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Multimediální prostředí pro lepší výuku v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
OVS 50/2020 Pe
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.04.2020 14:58:45
Lhůta pro podání nabídek
22.04.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového multimediálního vybavení do stávajících odborných učeben Základní školy Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem včetně napojení prostor budovy školy na bezdrátovou síť. Bezdrátové zasíťování budovy musí korespondovat se současnou technologií předmětné základní školy, týká se to zejména bezdrátového přístupového bodu, 48 portového PoE switche a 24 portového PoE switche.
Multimediální vybavení bude obsahovat 6 ks interaktivních tabletů, 1 soupravu pro videokonference, 6 ks interaktivních projektorů s ramenem, 6 ks pylonových tabulí triptych, 6 ks PC s monitorem a aktivní prvky sítě včetně příslušenství, kabelů a elektroinstalace.

Multimediální vybavení bude naistalováno do následujících odborných učeben:
• Učebna přírodopisu
- 1 ks pylonové tabule triptych
- 1 ks interaktivního projektoru s ramenem
- 1 ks PC s monitorem

• Učebna fyziky
- 1 ks pylonové tabule triptych
- 1 ks interaktivního projektoru s ramenem
- 1 ks PC s monitorem

• Učebna chemie
- 1 ks pylonové tabule triptych
- 1 ks interaktivního projektoru s ramenem
- 1 ks PC s monitorem

• Učebna zeměpisu
- 1 ks pylonové tabule triptych
- 1 ks interaktivního projektoru s ramenem
- 1 ks PC s monitorem

• Učebna AJ 1. stupeň
- 1 ks pylonové tabule triptych
- 1 ks interaktivního projektoru s ramenem
- 1 ks PC s monitorem

• Učebna Aj 2. stupeň
- 1 ks pylonové tabule triptych
- 1 ks interaktivního projektoru s ramenem
- 1 ks PC s monitorem
- 1 sestava pro videokonference
- 6 ks interaktivních tabletů

Takto moderně vybavené odborné učebny ZŠ Bratrství Čechů a Slováků umožní zvýšit kvalitu a efektivitu výuky ve škole. Dané vybavení nabídne pro pedagogy rozšířené možnosti způsobů a metod výuky při výuce odborných předmětů, které povedou k aktivnějšímu zapojení žáků do výuky, a tím i zvýšení jejich zájmu o tyto odborné předměty.
Bližší specifikace předmětu plnění je vymezena v Příloze č. 4 – 6 této Výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
806 538.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7039/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.7 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.44 KB 06.04.2020 14:58:45
Příloha č.6 - Plán prvků bezdrátového zasíťování budovy ZŠ 2.92 MB 06.04.2020 14:58:45
Příloha č.5 - Technická specifikace předmětu smlouvy a položkový rozpočet 1.21 MB 06.04.2020 14:58:45
Příloha č.4 - Návrh kupní smlouvy 598.50 KB 06.04.2020 14:58:45
Příloha č.3 - Technická kvalifikace (reference) 144.00 KB 06.04.2020 14:58:45
Příloha č.2 - Čestné prohlášení 111.99 KB 06.04.2020 14:58:45
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 169.00 KB 06.04.2020 14:58:45
Výzva k podání nabídky 473.52 KB 06.04.2020 14:58:45


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení 299.11 KB 07.05.2020 10:36:50
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 340.48 KB 07.05.2020 10:37:18


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Z + M Partner, spol. s r. o. 26843935 Zařazen 762 320,00 bez DPH 922 407,20 s DPH
Jaromír Kubík 88715906 Zařazen 805 785,00 bez DPH - s DPH
FLAME System s. r. o. 26846888 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Z + M Partner, spol. s r. o. 26843935