VYBUDOVÁNÍ KLIMATIZACE V AREÁLU CESTMISTROVSTVÍ JABLONEC NAD NISOU
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
VYBUDOVÁNÍ KLIMATIZACE V AREÁLU CESTMISTROVSTVÍ JABLONEC NAD NISOU
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000004
Evidenční číslo VZ
P20V00000037
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.04.2020 13:22:28
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího ve vybudování klimatizace do kanceláří 4. a 5. NP a posílení klimatizace v místnosti serveru v objektu společnosti na adrese Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Záruka na dílo (provedené práce i použitý materiál) bude nejméně 36 měsíců od předání díla.

Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména v technické zprávě, která tvoří přílohu č. 1B Výzvy (a zároveň přílohu č. 2 závazného návrhu Smlouvy), a závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy.

Rozsah stavebních prací je stanoven soupisem prací (Příloha č. 1A Výzvy – Položkový rozpočet), který zároveň tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu Smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/profile/silnice-lk-a-s
Kontaktní údaje
Ing. Denis Tomáš
Telefon: 736633883
E-mail: denis.tomas@silnicelk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru 805.68 KB 29.04.2020 13:22:28


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.78 MB 29.04.2020 13:22:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
PULSKLIMA, spol. s r.o. 63144409 Zařazen 841 881,00 bez DPH - s DPH
KALIX s.r.o. 28700881 Zařazen 980 742,00 bez DPH - s DPH
TRICOOL CZ s.r.o. 24304581 Zařazen 1 011 030,00 bez DPH - s DPH
TAG Ústí nad Labem s.r.o. 48265985 Zařazen 1 051 480,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PULSKLIMA, spol. s r.o. 63144409