Pokládka živic v tramvajové trati na ul. Pavlovova
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pokládka živic v tramvajové trati na ul. Pavlovova
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000046
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.04.2020 13:23:59
Lhůta pro podání nabídek
05.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních prací „Pokládka živic v tramvajové trati na ul. Pavlovova v úseku zastávka kpt. Vajdy – křižovatka Kpt. Vajdy“ v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3 ZD – Oceněný výkaz výměr a skladbě živičných vrstev dle přílohy č. 6 ZD – Projektová dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7216/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 753.54 KB 21.04.2020 13:23:59
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.29 KB 21.04.2020 13:23:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy o dílo 215.93 KB 21.04.2020 13:23:59
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Oceněný výkaz výměr 39.00 KB 21.04.2020 13:23:59
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 55.94 KB 21.04.2020 13:23:59
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.27 KB 21.04.2020 13:23:59
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Projektová dokumentace 8.85 MB 21.04.2020 13:23:59
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Seznam významných zakázek 40.26 KB 21.04.2020 13:23:59
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.00 KB 21.04.2020 13:23:59
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 430.38 KB 28.04.2020 08:05:23
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data