Chodník ul. Antošovická; úsek Na Tabulkách (PD, AD, IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Chodník ul. Antošovická; úsek Na Tabulkách (PD, AD, IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000019
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.05.2020 08:13:59
Lhůta pro podání nabídek
12.06.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro

A. Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení
B. Dokumentace pro provádění stavby
C. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
330 580.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava-Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 864
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 70.50 KB 21.05.2020 08:13:59
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 425.01 KB 21.05.2020 08:13:59
Příloha č. 3 - Plná moc 208.03 KB 21.05.2020 08:13:59
Příloha č. 4 - Příkazní smlouva 316.05 KB 21.05.2020 08:13:59
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 48.00 KB 21.05.2020 08:13:59
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 21.05.2020 08:13:59
Výzva k podání nabídky 408.35 KB 21.05.2020 08:13:59


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 298.45 KB 22.05.2020 09:25:41
Příloha č. 1 - nový krycí list nabídky 69.50 KB 22.05.2020 09:26:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 905.06 KB 28.07.2020 08:02:32
Příkazní smlouva 397.38 KB 28.07.2020 08:02:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. 28307453 Zařazen - bez DPH - s DPH
AWT Rekultivace a.s. 47676175 Zařazen - bez DPH - s DPH
VS projekt, s.r.o. 25385054 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AWT Rekultivace a.s. 47676175