Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000055
Evidenční číslo VZ
Z2020-016822
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.05.2020 11:22:57
Lhůta pro podání nabídek
16.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7447/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 856.01 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD Krycí list nabídky 91.95 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k základní způsobilosti 92.72 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Návrh Kupní smlouvy 67.51 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Technická specifikace 161.60 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Vybrané technické parametry 37.78 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Seznam speciálního servisního nářadí a diagnostického zařízení 37.99 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 57.62 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD Zapojení odbavovacího systému 365.73 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD Rozmístění terminálů 421.63 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD Definice chování LCD displeje 1.11 MB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 11 ZD Rozsah autorizace 29.18 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 12 ZD Výkresová technická dokumentace 24.65 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 13 ZD Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.20 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 14 ZD Seznam významných dodávek 36.49 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze
Příloha č. 15 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 96.95 KB 18.05.2020 11:22:57
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data