Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000055
Evidenční číslo VZ
Z2020-016822
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.05.2020 11:22:57
Lhůta pro podání nabídek
16.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7447/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 856.01 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 1 ZD Krycí list nabídky 91.95 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k základní způsobilosti 92.72 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 3 ZD Návrh Kupní smlouvy 67.51 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 4 ZD Technická specifikace 161.60 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 5 ZD Vybrané technické parametry 37.78 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 6 ZD Seznam speciálního servisního nářadí a diagnostického zařízení 37.99 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 7 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 57.62 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 8 ZD Zapojení odbavovacího systému 365.73 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 9 ZD Rozmístění terminálů 421.63 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 10 ZD Definice chování LCD displeje 1.11 MB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 11 ZD Rozsah autorizace 29.18 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 12 ZD Výkresová technická dokumentace 24.65 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 13 ZD Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.20 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 14 ZD Seznam významných dodávek 36.49 KB 18.05.2020 11:22:57
Příloha č. 15 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 96.95 KB 18.05.2020 11:22:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data