Sběr přeprava a likvidace odpadu pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Sběr přeprava a likvidace odpadu pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000007
Evidenční číslo VZ
Z2020-017243
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.05.2020 23:48:07
Lhůta pro podání nabídek
18.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sběru, manipulace, odvozu, přepravy a bezpečného odstranění nebezpečného odpadu (kategorie N) a ostatního odpadu (kategorie O) a zajištění materiálového využití vytříděných využitelných odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) vznikajících v areálu zadavatele na všech zdravotnických a provozních pracovištích (tzn. ze všech objektů a zařízení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7454/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 339.14 KB 20.05.2020 23:48:07
Příloha č.1 ZP - Formulář pro stanovení nabídkové ceny 15.05 KB 02.06.2020 23:24:12
Verze 1 44.50 KB 20.05.2020 23:48:07
Příloha č.2 ZP - Návrh smlouvy o poskytování služeb 27.44 KB 20.05.2020 23:48:07
Příloha č.3 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 21.90 KB 20.05.2020 23:48:07
Příloha č.4 ZP - Vzor seznamu poddodavatelů 21.94 KB 20.05.2020 23:48:07


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č.1 347.82 KB 02.06.2020 23:23:31


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 332.15 KB 10.07.2020 14:50:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data