Sběr přeprava a likvidace odpadu pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Sběr přeprava a likvidace odpadu pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000007
Evidenční číslo VZ
Z2020-017243
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.05.2020 23:48:07
Lhůta pro podání nabídek
18.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sběru, manipulace, odvozu, přepravy a bezpečného odstranění nebezpečného odpadu (kategorie N) a ostatního odpadu (kategorie O) a zajištění materiálového využití vytříděných využitelných odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) vznikajících v areálu zadavatele na všech zdravotnických a provozních pracovištích (tzn. ze všech objektů a zařízení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7454/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 339.14 KB 20.05.2020 23:48:07
Žádná starší verze
Příloha č.1 ZP - Formulář pro stanovení nabídkové ceny 44.50 KB 20.05.2020 23:48:07
Žádná starší verze
Příloha č.2 ZP - Návrh smlouvy o poskytování služeb 27.44 KB 20.05.2020 23:48:07
Žádná starší verze
Příloha č.3 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 21.90 KB 20.05.2020 23:48:07
Žádná starší verze
Příloha č.4 ZP - Vzor seznamu poddodavatelů 21.94 KB 20.05.2020 23:48:07
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data