Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2020-018261
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.05.2020 14:45:57
Lhůta pro podání nabídek
26.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu hlavní činnosti zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávky kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů, pronájem tlakových lahví na dané období, ADR poplatek, silniční poplatek, dopravné do místa plnění, instalaci telemetrických jednotek na 2 zásobníky kapalného kyslíku, jejich pronájem zadavateli a údržbu po celou dobu účinnosti smlouvy a zároveň pravidelnou údržbu a servis zásobníků kapalného kyslíku, které jsou ve vlastnictví zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
11 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7166/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
02.07.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 307.79 KB 29.05.2020 14:45:57
Příloha č.1 ZP - Formulář pro zpracování nabídkové ceny 82.50 KB 29.05.2020 14:45:57
Příloha č.2 ZP - Rámcová dohoda na dodávky medicinálních a technický plynů 36.12 KB 29.05.2020 14:45:57
Příloha č.3 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 44.98 KB 29.05.2020 14:45:57
Příloha č.4 ZP - Fotodokumentace 2.34 MB 29.05.2020 14:45:57


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 250.28 KB 12.06.2020 22:19:21


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 236.61 KB 05.08.2020 12:16:13


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení 204.40 KB 02.07.2020 15:38:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Linde Gas a.s. 00011754 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data