Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2020-018261
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.05.2020 14:45:57
Lhůta pro podání nabídek
26.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu hlavní činnosti zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávky kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů, pronájem tlakových lahví na dané období, ADR poplatek, silniční poplatek, dopravné do místa plnění, instalaci telemetrických jednotek na 2 zásobníky kapalného kyslíku, jejich pronájem zadavateli a údržbu po celou dobu účinnosti smlouvy a zároveň pravidelnou údržbu a servis zásobníků kapalného kyslíku, které jsou ve vlastnictví zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
11 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7166/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
02.07.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 307.79 KB 29.05.2020 14:45:57
Žádná starší verze
Příloha č.1 ZP - Formulář pro zpracování nabídkové ceny 82.50 KB 29.05.2020 14:45:57
Žádná starší verze
Příloha č.2 ZP - Rámcová dohoda na dodávky medicinálních a technický plynů 36.12 KB 29.05.2020 14:45:57
Žádná starší verze
Příloha č.3 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 44.98 KB 29.05.2020 14:45:57
Žádná starší verze
Příloha č.4 ZP - Fotodokumentace 2.34 MB 29.05.2020 14:45:57
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 250.28 KB 12.06.2020 22:19:21
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení 204.40 KB 02.07.2020 15:38:00
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data