Most ev. č. 2627-2 Volfartice - Nová Ves
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Most ev. č. 2627-2 Volfartice - Nová Ves
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000007
Evidenční číslo VZ
25/2020
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.05.2020 15:07:31
Lhůta pro podání nabídek
10.06.2020 08:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
408 778.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7528/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 5.45 MB 25.05.2020 15:07:31
Příloha č. 2 Smlouva 3.11 MB 25.05.2020 15:07:31
Priloha_c3_Vzor_CP_kvalifikace_most 44.42 KB 25.05.2020 15:07:31
Priloha_c4_Rekapituace nákladů_2627-2 15.07 KB 25.05.2020 15:07:31
Priloha_c5_Vzor_Seznam_poddodavatelu 19.14 KB 25.05.2020 15:07:31
Priloha_c6_Vzor_Autorizovane_osoby_most 22.13 KB 25.05.2020 15:07:31
Priloha_c7_Vzor_kryciho_listu 24.10 KB 25.05.2020 15:07:31
Priloha_c8_Pozadavky_na_elektronickou_komunikaci_Josephine 46.41 KB 25.05.2020 15:07:31
Výzva_a_ZD_most_Volfartice 99.01 KB 25.05.2020 15:07:31


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 3.31 MB 09.07.2020 12:36:30
Dodatek č. 1 188.18 KB 31.07.2020 13:24:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data