Dodávka plynu v letech 2021 a 2022
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka plynu v letech 2021 a 2022
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2020-018399
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.05.2020 14:04:35
Lhůta pro podání nabídek
04.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je výběr obchodníka, který pro zadavatele zajistí dodávku plynu v letech 2021 a 2022, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a dle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. zahrnující:

a) dodávku plynu včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na obchodníka,
b) zajištění přepravy a uskladnění plynu (flexibility) na vlastní jméno a na vlastní účet obchodníka k pokrytí sezónního charakteru potřeb zákazníka

Předmětem této veřejné zakázky není zajištění distribuce plynu, kterou má zadavatel zajištěnu
samostatnou smlouvou uzavřenou mezi zadavatelem a provozovatelem regionální distribuční
soustavy GasNet, s.r.o.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
73 903 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7554/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Obchodní podmínky – vzor smlouvy 58.45 KB 29.05.2020 14:04:35
Příloha č. 1 až 6 189.00 KB 29.05.2020 14:04:35
Požadavky na elektronickou komunikaci 300.90 KB 29.05.2020 14:04:35
Zadávací dokumentace 303.13 KB 29.05.2020 14:04:35


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 280.05 KB 18.06.2020 09:59:38


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
písemná zpráva zadavatele 2.66 MB 29.10.2020 07:25:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data