Dodávka a montáž klimatizačních jednotek
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000059
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.05.2020 12:56:25
Lhůta pro podání nabídek
24.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je zhotovení díla „Dodávka a montáž klimatizačních jednotek“ v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s. Jedná se o dodání, montáž a zprovoznění nových klimatizačních jednotek včetně nutných stavebních úprav s tím spojených v počtech a lokalitách dle soupisu prací. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7572/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 773.59 KB 29.05.2020 12:56:25
ZD - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení 22.83 KB 29.05.2020 12:56:25
ZD - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 122.28 KB 29.05.2020 12:56:25
ZD - Příloha č. 3 - Soupis prací 17.48 KB 29.05.2020 12:56:25
ZD - Příloha č. 4 - Minimální technické požadavky 23.81 KB 29.05.2020 12:56:25
ZD - Příloha č. 5 - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.91 KB 29.05.2020 12:56:25
ZD - Příloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství 99.14 KB 29.05.2020 12:56:25
ZD - Příloha č. 7 - Seznam významných dodávek 39.33 KB 29.05.2020 12:56:25
ZD - Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.01 KB 29.05.2020 12:56:25


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 407.83 KB 15.06.2020 12:33:47
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 409.56 KB 16.06.2020 09:14:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data