REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000016
Evidenční číslo VZ
150/ID263/2020
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.06.2020 10:47:04
Lhůta pro podání nabídek
24.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN je:
1) Silnoproudá elektroinstalace
2) Slaboproudá elektroinstalace
3) Stavební úpravy

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
- dílčí část č. 1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO
- dílčí část č. 2 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN

1. Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pravoslava Veselého:

Silnoproudá elektroinstalace
V prostorách MŠ bude provedena kompletní demontáž stávající elektroinstalace včetně stávajícího rozvaděče. Přesné osazení zásuvek a dalších instalačních přístrojů bude řešeno při realizaci v koordinaci s uživatelem objektu.

Slaboproudá elektroinstalace
EZS - instalace systému elektrické zabezpečovací signalizace, který bude střežit vybrané prostory 1.PP, 1.NP a 2.NP. Systém bude doplněn nástavbou o detekci požáru.
V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže pro datovou síť a také pro telefon. Průmyslová televize - navržený kamerový systém bude sloužit pro monitorování určených venkovních prostor před vstupem do objektu a přehledové sledování prostor venkovní zahrady.
Na střeše objektu bude osazen anténní stožár, na kterém budou instalovány aktivní antény s předzesilovačem pro příjem základních televizních stanic DVB-T2.
V objektu bude provedena instalace nové telefonní ústředny a u vstupu do objektu bude instalována čtečka RFID čipů.
Veškerá multimediální zařízení budou zapojena do datové sítě, aby bylo možno přehrávat multimediálního obsahu z internetu a také z nového NAS serveru.

Stavební úpravy
Jedná se zejména o provedení SDK podhledů v řešených prostorech. Podhledy jsou navrženy jak klasické tak protipožární a jejich provedení musí být v souladu s PD a přiloženým PBŘ. Dále budou provedeny stavební zapravení drážek a výmalba všech dotčených prostor a kompletační činnost.

2. Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Žižkova:

Silnoproudá elektroinstalace
V řešených prostorech MŠ bude provedena kompletní demontáž stávající elektroinstalace a demontáž stávajícího rozvaděče. Navržená elektroinstalace bude provedena vodiči uloženými pod omítkou. Pro uložení příčných elektrorozvodů na strop jsou navrženy SDK zákryty. Přesné osazení zásuvek a dalších instalačních přístrojů bude řešeno při realizaci v koordinaci s uživatelem objektu.

Slaboproudá elektroinstalace
EZS - instalace systému elektrické zabezpečovací signalizace, který bude střežit vybrané prostory 1.PP, 1.NP a 2.NP. Systém bude doplněn nástavbou o detekci požáru.
V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže pro datovou síť a také pro telefon. Průmyslová televize - navržený kamerový systém bude sloužit pro monitorování určených venkovních prostor před vstupem do objektu a přehledové sledování prostor venkovní zahrady.
Na střeše objektu bude osazen anténní stožár, na kterém budou instalovány aktivní antény s předzesilovačem pro příjem základních televizních stanic DVB-T2.
V objektu bude provedena instalace nové telefonní ústředny.
Veškerá multimediální zařízení budou zapojena do datové sítě, aby bylo možno přehrávat multimediálního obsahu z internetu a také z nového NAS serveru.

Stavební úpravy
Jedná se zejména o stavební zapravení a výmalby dotčených prostor.

Při realizaci dílčí části č. 2 veřejné zakázky bude v místě plnění dílčí části č. 2 veřejné zakázky realizována zakázka s názvem "MŠ Žižkova Hodonín - odstranění vlhkosti jídelny", jejímž předmětem bude sanace interiéru a exteriéru a související práce, která bude probíhat současně s pracemi dodavatele prováděnými dle této veřejné zakázky.

Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost potřebnou nejen realizaci předmětu veřejné zakázky, ale rovněž potřebnou pro realizaci zakázky na sanaci interiéru a exteriéru, realizovanou zhotovitelem, který vzejde ze zadávacího řízení.

Sanace interiéru a exteriéru tedy není součástí předmětu plnění dle této veřejné zakázky. Zadavatel bude sanaci řešit samostatným zadávacím řízením.

Hlavní kritéria osvětlení:
Minimální hodnota udržované osvětlenosti na srovnávací rovině v dětských pokojích a místnostech pro dětské hry je ve smyslu ČSN EN 12464-1 a její následné změny Z1 stanovena na 500 lx. Dodavatel je povinen doložit k výše uvedeným místnostem světelně technický návrh osvětlení s využitím technických dat nabízených svítidel. Návrh musí odpovídat požadavkům ČSN EN 12464-1 a vyhlášce 343/2009 Sb. K návrhům je taktéž nutno doložit knihovnu svítidel obsahující originální katalogové listy svítidel v ČJ.

Podrobný popis a rozsah jednotlivých dílčích plnění veřejné zakázky je specifikován:

Dílčí část č. 1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO
- Projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně“ zpracovanou autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb Markem Hrbotickým, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, IČ: 68022999, datum zpracování 04/2020, zak. č. 16-2020.
- Výkazem výměr pro realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně“ (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb), resp. návrhem smlouvy o dílo, jež je jako příloha nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Dílčí část č. 2 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN
- Projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Žižkova 19 v Hodoníně“ zpracovanou autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb Markem Hrbotickým, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, IČ: 68022999, datum zpracování 03/2020, zak. č. 16-2020.
- Výkazem výměr pro realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Žižkova 19 v Hodoníně“ (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb), resp. návrhem smlouvy o dílo, jež je jako příloha nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - MŠ Pr. Veselého 5.28 MB 10.06.2020 10:47:04
Příloha č. 2 - MŠ Žižkova 5.00 MB 10.06.2020 10:47:04
Výzva + ZD 715.22 KB 10.06.2020 10:47:04


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN 137.71 KB 10.07.2020 12:02:24
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN 215.90 KB 10.07.2020 12:04:28


1. část - Dílčí část č. 1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO

Název časti
Dílčí část č. 1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO
Stav části
1
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
17.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ELVOREV s.r.o. 63475219 Zařazen Česká republika Ne 1 694 215,00 bez DPH
2 050 000,00 s DPH
VEOS Pospíšil s.r.o. 28328230 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 270 000,00 s DPH
ELGEN elektro s.r.o. 29208149 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 742 000,00 s DPH
ELEKTRO-Vaculík s.r.o. 05430615 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 070 000,00 s DPH
EBM TZB, s.r.o. 29213631 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 340 000,00 s DPH
KLUKA ELEKTRO s.r.o. 03329381 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
3 011 992,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELVOREV s.r.o. 63475219 31.8.2020 1 694 215,00 bez DPH
2 050 000,00 s DPH
1 739 824,00 bez DPH
2 105 187,04 s DPH

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pr. Veselého_ELVOREV s.r.o._1. část 9.04 MB 29.07.2020 12:13:23
SoD_Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pr. Veselého_ELVOREV s.r.o._2. část 5.18 MB 29.07.2020 12:13:35
DODATEK č. 1 k SoD - Rekonstrukce elektroinst. MŠ Pr. Veselého_ELVOREV s.r.o. 4.28 MB 09.11.2020 10:28:56


2. část - Dílčí část č. 2 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN

Název časti
Dílčí část č. 2 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN
Stav části
2
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
14.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ELVOREV s.r.o. 63475219 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 630 000,00 s DPH
VEOS Pospíšil s.r.o. 28328230 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 820 000,00 s DPH
ELGEN elektro s.r.o. 29208149 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 242 000,00 s DPH
ELEKTRO-Vaculík s.r.o. 05430615 Zařazen Česká republika Ne 1 338 843,00 bez DPH
1 620 000,00 s DPH
EBM TZB, s.r.o. 29213631 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 136 616,00 s DPH
KLUKA ELEKTRO s.r.o. 03329381 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
2 502 887,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELEKTRO-Vaculík s.r.o. 05430615 31.8.2020 1 338 843,00 bez DPH
16 200 000,00 s DPH
1 341 926,00 bez DPH
1 623 730,46 s DPH