REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000016
Evidenční číslo VZ
150/ID263/2020
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.06.2020 10:47:04
Lhůta pro podání nabídek
24.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN je:
1) Silnoproudá elektroinstalace
2) Slaboproudá elektroinstalace
3) Stavební úpravy

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
- dílčí část č. 1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO
- dílčí část č. 2 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN

1. Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pravoslava Veselého:

Silnoproudá elektroinstalace
V prostorách MŠ bude provedena kompletní demontáž stávající elektroinstalace včetně stávajícího rozvaděče. Přesné osazení zásuvek a dalších instalačních přístrojů bude řešeno při realizaci v koordinaci s uživatelem objektu.

Slaboproudá elektroinstalace
EZS - instalace systému elektrické zabezpečovací signalizace, který bude střežit vybrané prostory 1.PP, 1.NP a 2.NP. Systém bude doplněn nástavbou o detekci požáru.
V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže pro datovou síť a také pro telefon. Průmyslová televize - navržený kamerový systém bude sloužit pro monitorování určených venkovních prostor před vstupem do objektu a přehledové sledování prostor venkovní zahrady.
Na střeše objektu bude osazen anténní stožár, na kterém budou instalovány aktivní antény s předzesilovačem pro příjem základních televizních stanic DVB-T2.
V objektu bude provedena instalace nové telefonní ústředny a u vstupu do objektu bude instalována čtečka RFID čipů.
Veškerá multimediální zařízení budou zapojena do datové sítě, aby bylo možno přehrávat multimediálního obsahu z internetu a také z nového NAS serveru.

Stavební úpravy
Jedná se zejména o provedení SDK podhledů v řešených prostorech. Podhledy jsou navrženy jak klasické tak protipožární a jejich provedení musí být v souladu s PD a přiloženým PBŘ. Dále budou provedeny stavební zapravení drážek a výmalba všech dotčených prostor a kompletační činnost.

2. Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Žižkova:

Silnoproudá elektroinstalace
V řešených prostorech MŠ bude provedena kompletní demontáž stávající elektroinstalace a demontáž stávajícího rozvaděče. Navržená elektroinstalace bude provedena vodiči uloženými pod omítkou. Pro uložení příčných elektrorozvodů na strop jsou navrženy SDK zákryty. Přesné osazení zásuvek a dalších instalačních přístrojů bude řešeno při realizaci v koordinaci s uživatelem objektu.

Slaboproudá elektroinstalace
EZS - instalace systému elektrické zabezpečovací signalizace, který bude střežit vybrané prostory 1.PP, 1.NP a 2.NP. Systém bude doplněn nástavbou o detekci požáru.
V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže pro datovou síť a také pro telefon. Průmyslová televize - navržený kamerový systém bude sloužit pro monitorování určených venkovních prostor před vstupem do objektu a přehledové sledování prostor venkovní zahrady.
Na střeše objektu bude osazen anténní stožár, na kterém budou instalovány aktivní antény s předzesilovačem pro příjem základních televizních stanic DVB-T2.
V objektu bude provedena instalace nové telefonní ústředny.
Veškerá multimediální zařízení budou zapojena do datové sítě, aby bylo možno přehrávat multimediálního obsahu z internetu a také z nového NAS serveru.

Stavební úpravy
Jedná se zejména o stavební zapravení a výmalby dotčených prostor.

Při realizaci dílčí části č. 2 veřejné zakázky bude v místě plnění dílčí části č. 2 veřejné zakázky realizována zakázka s názvem "MŠ Žižkova Hodonín - odstranění vlhkosti jídelny", jejímž předmětem bude sanace interiéru a exteriéru a související práce, která bude probíhat současně s pracemi dodavatele prováděnými dle této veřejné zakázky.

Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost potřebnou nejen realizaci předmětu veřejné zakázky, ale rovněž potřebnou pro realizaci zakázky na sanaci interiéru a exteriéru, realizovanou zhotovitelem, který vzejde ze zadávacího řízení.

Sanace interiéru a exteriéru tedy není součástí předmětu plnění dle této veřejné zakázky. Zadavatel bude sanaci řešit samostatným zadávacím řízením.

Hlavní kritéria osvětlení:
Minimální hodnota udržované osvětlenosti na srovnávací rovině v dětských pokojích a místnostech pro dětské hry je ve smyslu ČSN EN 12464-1 a její následné změny Z1 stanovena na 500 lx. Dodavatel je povinen doložit k výše uvedeným místnostem světelně technický návrh osvětlení s využitím technických dat nabízených svítidel. Návrh musí odpovídat požadavkům ČSN EN 12464-1 a vyhlášce 343/2009 Sb. K návrhům je taktéž nutno doložit knihovnu svítidel obsahující originální katalogové listy svítidel v ČJ.

Podrobný popis a rozsah jednotlivých dílčích plnění veřejné zakázky je specifikován:

Dílčí část č. 1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO
- Projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně“ zpracovanou autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb Markem Hrbotickým, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, IČ: 68022999, datum zpracování 04/2020, zak. č. 16-2020.
- Výkazem výměr pro realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Pr. Veselého 38 v Hodoníně“ (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb), resp. návrhem smlouvy o dílo, jež je jako příloha nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Dílčí část č. 2 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN
- Projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Žižkova 19 v Hodoníně“ zpracovanou autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb Markem Hrbotickým, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín, IČ: 68022999, datum zpracování 03/2020, zak. č. 16-2020.
- Výkazem výměr pro realizaci stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Žižkova 19 v Hodoníně“ (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb), resp. návrhem smlouvy o dílo, jež je jako příloha nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - MŠ Pr. Veselého 5.28 MB 10.06.2020 10:47:04
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - MŠ Žižkova 5.00 MB 10.06.2020 10:47:04
Žádná starší verze
Výzva + ZD 715.22 KB 10.06.2020 10:47:04
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN 137.71 KB 10.07.2020 12:02:24
Žádná starší verze
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO A MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN 215.90 KB 10.07.2020 12:04:28
Žádná starší verze


1. část - Dílčí část č. 1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO

Název časti
Dílčí část č. 1 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ PR. VESELÉHO
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Dílčí část č. 2 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN

Název časti
Dílčí část č. 2 - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty