Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000008
Evidenční číslo VZ
OVS 64/2020 Pe
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.06.2020 11:28:49
Lhůta pro podání nabídek
24.06.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce sociálního zázemí v přízemí a v prvním patře objektu hasičské zbrojnice č. p. 849, ul. Kamenec v Bystřici pod Hostýnem. Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace, opravu sociálního zařízení a zdravotně technické instalace.
Předmět plnění je spolufinancován Místní akční skupinou Podhostýnska, o. s. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – Hasičské vybavení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7636/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.7 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.44 KB 12.06.2020 11:28:49
Příloha č.6 - Výkaz výměr 99.35 KB 12.06.2020 11:28:49
Příloha č.5 - Projektová dokumentace 385.05 KB 12.06.2020 11:28:49
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo 719.00 KB 12.06.2020 11:28:49
Příloha č.3 - Technická kvalifikace - reference 144.00 KB 12.06.2020 11:28:49
Příloha č.2 - Čestné prohlášení 112.19 KB 12.06.2020 11:28:49
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 169.50 KB 12.06.2020 11:28:49
Výzva k podání nabídky 458.83 KB 12.06.2020 11:28:49


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 304.81 KB 02.07.2020 10:00:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
StaniOn s. r. o. 28326962 Zařazen 715 554,25 bez DPH 865 820,64 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
StaniOn s. r. o. 28326962