Most ev.č. 2836-1 před obcí Veselá
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Most ev.č. 2836-1 před obcí Veselá
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000010
Evidenční číslo VZ
26/2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.06.2020 09:15:08
Lhůta pro podání nabídek
30.06.2020 08:45:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
396 746.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7718/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 2.80 MB 15.06.2020 09:15:08
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 4.21 MB 15.06.2020 09:15:08
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů 15.07 KB 15.06.2020 09:15:08
Žádná starší verze
Priloha_c5_Vzor_Seznam_poddodavatelu 19.35 KB 15.06.2020 09:15:08
Žádná starší verze
Priloha_c6_Vzor_Autorizovane_osoby_most 21.80 KB 15.06.2020 09:15:08
Žádná starší verze
Priloha_c7_Vzor_kryciho_listu 24.40 KB 15.06.2020 09:15:08
Žádná starší verze
Priloha_c8_Pozadavky_na_elektronickou_komunikaci_Josephine 46.41 KB 15.06.2020 09:15:08
Žádná starší verze
Priloha_c3_Vzor_CP_kvalifikace_most 44.33 KB 15.06.2020 09:15:08
Žádná starší verze
Výzva a ZD 376.14 KB 15.06.2020 09:15:08
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data