Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000009
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.06.2020 23:51:35
Lhůta pro podání nabídek
08.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Rozsah služeb:
• Vnější a vnitřní střežení areálu včetně jeho jednotlivých objektů proti neoprávněnému vniknutí třetích osob, k zabránění havárií elektřiny, plynu a vody a vzniku požárů či jiných událostí ohrožujících majetek zadavatele,
• pravidelná preventivní pochůzková činnost v areálu a budovách a střežení stávajícím kamerovým systémem,
• dohled nad dodržováním návštěvních hodin,
• dohled nad dodržováním čistoty a pořádku,
• bránění vzniku škod, předcházení vandalismu,
• zamezení obtěžování zaměstnanců, návštěvníků objektů závadovými osobami (závadové osoby jsou míněny osoby zjevně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, či s těmito látkami jakkoliv manipulující, zloději, osoby chovající se násilně nebo osoby, které poškozují majetek zákazníka, zaměstnanců nebo návštěvníků),
• klíčová služba – správa a evidence, výdej a příjem,
• okamžitá reakce na mimořádné události včetně potřebného zásahu provedeného v mezích technických a fyzických možností zasahujícího vlastní zásahovou skupinou a okamžité nahlášení události dle jejího charakteru Policii ČR, HZS ČR či záchranné službě, případně MP Č.L.
• napojení ostrahy areálu na pult centrální ochrany (PCO),
• zajištění výjezdů zásahové skupiny v případě poplachového signálu, či na vyžádání objednavatele, či jinými okolnostmi souvisejícími s výkonem služby – garance dojezdového času 5 min. ze základny,
• kompatibilita se zavedeným systémem JABLOTRON 100 včetně tísňových tlačítek, ovládání pomocí mobilní aplikace (např. zamčení zón, narušení apod.),
• Zajištění nepřerušenosti provozu PCO – napojení na dieselagregát.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 842 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7737/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
03.07.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 684.20 KB 23.06.2020 23:51:35
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 14.49 KB 23.06.2020 23:51:35
Příloha č.2 - Návrh smlouvy o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb 28.52 KB 23.06.2020 23:51:35
Příloha č.3 - Vzor čestného prohlášení 45.50 KB 23.06.2020 23:51:35
Příloha č.4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 19.82 KB 23.06.2020 23:51:35


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení 205.04 KB 03.07.2020 14:41:18


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data