Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000009
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.06.2020 23:51:35
Lhůta pro podání nabídek
08.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Rozsah služeb:
• Vnější a vnitřní střežení areálu včetně jeho jednotlivých objektů proti neoprávněnému vniknutí třetích osob, k zabránění havárií elektřiny, plynu a vody a vzniku požárů či jiných událostí ohrožujících majetek zadavatele,
• pravidelná preventivní pochůzková činnost v areálu a budovách a střežení stávajícím kamerovým systémem,
• dohled nad dodržováním návštěvních hodin,
• dohled nad dodržováním čistoty a pořádku,
• bránění vzniku škod, předcházení vandalismu,
• zamezení obtěžování zaměstnanců, návštěvníků objektů závadovými osobami (závadové osoby jsou míněny osoby zjevně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, či s těmito látkami jakkoliv manipulující, zloději, osoby chovající se násilně nebo osoby, které poškozují majetek zákazníka, zaměstnanců nebo návštěvníků),
• klíčová služba – správa a evidence, výdej a příjem,
• okamžitá reakce na mimořádné události včetně potřebného zásahu provedeného v mezích technických a fyzických možností zasahujícího vlastní zásahovou skupinou a okamžité nahlášení události dle jejího charakteru Policii ČR, HZS ČR či záchranné službě, případně MP Č.L.
• napojení ostrahy areálu na pult centrální ochrany (PCO),
• zajištění výjezdů zásahové skupiny v případě poplachového signálu, či na vyžádání objednavatele, či jinými okolnostmi souvisejícími s výkonem služby – garance dojezdového času 5 min. ze základny,
• kompatibilita se zavedeným systémem JABLOTRON 100 včetně tísňových tlačítek, ovládání pomocí mobilní aplikace (např. zamčení zón, narušení apod.),
• Zajištění nepřerušenosti provozu PCO – napojení na dieselagregát.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 842 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7737/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
03.07.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 684.20 KB 23.06.2020 23:51:35
Žádná starší verze
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 14.49 KB 23.06.2020 23:51:35
Žádná starší verze
Příloha č.2 - Návrh smlouvy o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb 28.52 KB 23.06.2020 23:51:35
Žádná starší verze
Příloha č.3 - Vzor čestného prohlášení 45.50 KB 23.06.2020 23:51:35
Žádná starší verze
Příloha č.4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 19.82 KB 23.06.2020 23:51:35
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení 205.04 KB 03.07.2020 14:41:18
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data