Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – bezbariérovost
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě – bezbariérovost
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000023
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.07.2020 10:16:40
Lhůta pro podání nabídek
15.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav týkajících se bezbariérovosti v objektech základních škol ve Slezské Ostravě:
Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1/66, 712 00 Ostrava-Muglinov,
Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 1418/24, 713 00 Slezská Ostrava,
Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava-Kunčičky.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektů, které budou podpořeny z IROP 2014-2020:
„Modernizace učebny fyziky - chemie“,
registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010824,
„Univerzální přírodovědná učebna“,
registrační číslo CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_066/0010826 a
„Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava“,
registrační číslo CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_066/0010823.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
317 960.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Nabídky musí být doručeny společnosti zajišťující smluvní zastoupení zadavatele, a to do jejího sídla:
BON TENDR s.r.o.
28. října 68/165
709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
22.07.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 87.00 KB 02.07.2020 10:16:40
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele 86.50 KB 02.07.2020 10:16:40
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - poddodavatelské schéma 92.50 KB 02.07.2020 10:16:40
Příloha č. 4 - Označení obálky s nabídkou 75.50 KB 02.07.2020 10:16:40
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo 757.25 KB 02.07.2020 10:16:40
Příloha č. 6 - PD a výkaz výměr 1.93 MB 02.07.2020 10:16:40
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 575.95 KB 02.07.2020 10:16:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ALTECH, spol. s r.o. 46344861 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data