Nákup 2 ks nových traktorových přívěsů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup 2 ks nových traktorových přívěsů
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000064
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.07.2020 09:29:32
Lhůta pro podání nabídek
28.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) nákup 2 kusů nových traktorových přívěsů dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7956/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 958.48 KB 03.07.2020 09:29:32
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.43 KB 03.07.2020 09:29:32
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 44.61 KB 03.07.2020 09:29:32
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 33.03 KB 03.07.2020 09:29:32
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 101.14 KB 03.07.2020 09:29:32
Příloha č. 5 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.66 KB 03.07.2020 09:29:32


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 533.26 KB 10.07.2020 10:29:35
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění_10.07.2020 32.91 KB 10.07.2020 10:29:54
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 531.42 KB 15.07.2020 10:12:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data