Statické zajištění opěrné zdi, RD Koželužská 355/16
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Statické zajištění opěrné zdi, RD Koželužská 355/16
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000030
Evidenční číslo VZ
VZ2020-048-MOL-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.07.2020 15:13:01
Lhůta pro podání nabídek
31.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je statické zajištění opěrné zdi za RD Koželužská 355/16, parc. č. 741, k.ú. Znojmo-město. Jedná se především o provedení sanace rozpadávající se koruny opěrné stěny jejím plošným zpevňováním s postupným znovuosazováním svrchních uvolněných kamenných prvků do nového maltového lože, lokální dozdívky vypadaných prvků koruny zdiva, spárování koruny zdiva, spárování bočních hran koruny zdiva a závěrečné plošné vyspárování a přespárování pláště stěny v uvedeném rozsahu.
Autorem zpracované projektové dokumentace je Ing. Čeleda, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
69 980.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8118/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.79 KB 16.07.2020 15:13:01
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 16.07.2020 15:13:01
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SoD 58.82 KB 16.07.2020 15:13:01
Př.4_ZD 2.58 MB 16.07.2020 15:13:01
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 16.07.2020 15:13:01
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 16.07.2020 15:13:01
Př.7_ETICKÝ KODEX 577.59 KB 16.07.2020 15:13:01
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 263.51 KB 16.07.2020 15:13:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data