ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000021
Evidenční číslo VZ
Z2020-034557
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.07.2020 13:18:13
Lhůta pro podání nabídek
17.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
V objektu ZŠ budou provedeny stavební úpravy 2 sociálních zázemí pro bezbariérové užívání, včetně úpravy rozvodů TZB. U stávajícího schodiště v 1NP budou namontovány bezbariérové plošiny a přistavěn výtah. Stavební úpravami sociálního zařízení dojde k vytvoření dvou bezbariérových kabin v 1NP a 2NP. Dvě bezbariérové plošiny z ocelové nosné konstrukce budou překonávat schodišťové rameno s výškovým rozdílem cca 1500mm v 1NP. Ke stávajícímu objektu ZŠ bude přistavěn výtah rozměrů 2,25x2,35m na výškové kótě +11,840. Výtah bude založen na základové desce, obezděn keramickými tvárnicemi a zakončen pultovou střešní konstrukcí s PVC fólií. S výtahem budou spojeny stavební úpravy ZŠ.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 542 065.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8165/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.09.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 213.22 KB 21.07.2020 13:18:13
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 414.96 KB 21.07.2020 13:18:13
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 59.52 MB 21.07.2020 13:18:13
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 171.94 KB 21.07.2020 13:18:13
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 306.50 KB 21.07.2020 13:18:13
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 114.30 KB 21.07.2020 13:18:13
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 231.82 KB 21.07.2020 13:18:13
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Hlavní stavbyvedoucí 165.50 KB 21.07.2020 13:18:13
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.18 KB 21.07.2020 13:18:13
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 21.07.2020 13:18:13
Příloha č. 9_INFORMAČNÍ TABULE STAVBY - BANER vzor 1.51 MB 21.07.2020 13:18:13
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 203.44 KB 10.08.2020 08:36:20
Příloha č. 1 DI č. 1_ Soupis prací, dodávek a služeb 848.00 KB 10.08.2020 08:36:36


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 262.58 KB 09.09.2020 15:04:43
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 221.98 KB 09.09.2020 15:05:26
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 181.91 KB 09.09.2020 15:05:45
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 286.74 KB 02.10.2020 11:28:02


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_SBD, spol. s r.o. (IČO 26967731, CZ)_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 9.03 MB 02.10.2020 11:28:19
Dodatek č. 1 k SoD_SBD, spol. s r.o. (IČO 26967731, CZ)_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 4.05 MB 14.01.2021 12:36:18


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. 46992707 Zařazen - bez DPH 3 316 318,00 s DPH
MSO servis spol. s r.o. 49971379 Zařazen - bez DPH 3 441 695,61 s DPH
SBD, spol. s r.o. 26967731 Zařazen - bez DPH 3 257 810,00 s DPH
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 Zařazen - bez DPH 3 335 406,00 s DPH
Tlak Smolík s.r.o. 25510509 Zařazen - bez DPH 3 904 658,00 s DPH
Hrušecká stavební spol. s r. o. 25585142 Zařazen - bez DPH 3 307 720,69 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SBD, spol. s r.o. 26967731 2 692 404,87 bez DPH
3 257 810,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH