Domov pro seniory Antošovice - TDS
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Domov pro seniory Antošovice - TDS
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000025
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.07.2020 09:13:29
Lhůta pro podání nabídek
03.08.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výkon odborného technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Domov pro seniory Antošovice“ v k. ú. Antošovice. Rozsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby „Domov pro seniory Antošovice“, kterou zpracovala společnost Master Design s.r.o., ul. Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, IČO: 28631447, pod číslem zakázky H190924.
Rozpočtové náklady stavby: 63 330 465,51 Kč bez DPH; 72 830 035,34 Kč s DPH.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 040 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410

Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.08.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 53.50 KB 23.07.2020 09:13:29
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy příkazní - TDS 623.79 KB 23.07.2020 09:13:29
Příloha č. 3 - Plná moc - TDS 439.94 KB 23.07.2020 09:13:29
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 574.09 KB 23.07.2020 09:13:29
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 23.07.2020 09:13:29
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 60.01 MB 23.07.2020 09:13:29
Výzva k podání nabídky 755.45 KB 23.07.2020 09:13:29


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 1 338.09 KB 27.07.2020 13:21:12
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek č. 1 - Návrh smlouvy příkazní 85.27 KB 27.07.2020 13:22:19
Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek č. 1 - Plná moc 69.00 KB 27.07.2020 13:23:15
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek č. 1 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 47.50 KB 27.07.2020 13:24:21
Vysvětlení Výzvy k podání nabídek č. 2 301.71 KB 28.07.2020 13:54:45
Příloha Vysvětlení výzvy k podání nabídek č. 2 - Návrh smlouvy příkazní 86.08 KB 28.07.2020 13:57:14


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva příkazní 555.29 KB 18.08.2020 08:01:52
Dodatek č. 1 147.13 KB 13.12.2021 08:15:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SAFETY PRO s.r.o. 28571690 Zařazen - bez DPH - s DPH
FAKO spol. s r.o. 18188711 Zařazen - bez DPH - s DPH
Dozor koordinátor s.r.o. 04202783 Zařazen - bez DPH - s DPH
Vysplan s.r.o. 27717089 Zařazen 448 000,00 bez DPH 542 080,00 s DPH
ČECH-ENGINEERING, a.s. 25394983 Zařazen - bez DPH - s DPH
JS Property, a.s. 27814742 Zařazen - bez DPH - s DPH
ASA expert a.s. 27791891 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ing. Petr Stuchlík 46130888 Zařazen - bez DPH - s DPH
JUVENFORM s.r.o. 27806596 Zařazen - bez DPH - s DPH
Třinecký inženýring, s.r.o. 25360051 Zařazen - bez DPH - s DPH
ARMIPADO spol. s.r.o. 07026609 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Vysplan s.r.o. 27717089 10/2020-05/2022 448 000,00 bez DPH
542 080,00 s DPH
640 984,62 bez DPH
775 591,38 s DPH