PD - Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000066
Evidenční číslo VZ
Z2020-025794
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.07.2020 09:55:16
Lhůta pro podání nabídek
26.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky je zpracování následujících projektových dokumentací dokumentací „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8193/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.52 MB 27.07.2020 09:55:16
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 120.60 KB 27.07.2020 09:55:16
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 82.90 KB 27.07.2020 09:55:16
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 85.25 KB 27.07.2020 09:55:16
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 117.37 KB 27.07.2020 09:55:16
Příloha č. 5 Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 1.81 MB 27.07.2020 09:55:16
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění autorského dozoru 99.58 KB 27.07.2020 09:55:16
Příloha č. 7 Základní požadavky k zajištění BOZP 101.06 KB 27.07.2020 09:55:16
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 100.22 KB 27.07.2020 09:55:16
Příloha č. 9 Požadavky na elektronickou komunikaci 100.82 KB 27.07.2020 09:55:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data