OPRAVA VYHLÍDKY V PARKU NAD LOUCKÝM KLÁŠTEREM_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA VYHLÍDKY V PARKU NAD LOUCKÝM KLÁŠTEREM_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000015
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/12/202
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.08.2020 10:29:26
Lhůta pro podání nabídek
14.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
stavební úpravy vyhlídky nad Louckým klášterem, úprava příjezdové komunikace - blžší informace podá p. Motl - tel: 731127780
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
585 872.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8293/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.09.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list 21.51 KB 05.08.2020 10:29:26
čestné prohlášení čestné prohlášení 25.05 KB 05.08.2020 10:29:26
technická specifikace, závazné stanovisko, položkový rozpočet nákres 23.24 KB 05.08.2020 10:29:26
technická specifikace, závazné stanovisko, položkový rozpočet technická specifikace 25.50 KB 05.08.2020 10:29:26
technická specifikace, závazné stanovisko, položkový rozpočet závazné stanovisko 1.60 MB 05.08.2020 10:29:26
technická specifikace, závazné stanovisko, položkový rozpočet položkový rozpočet 255.50 KB 05.08.2020 10:29:26
výpis z OR + reference výpis z OR + reference podobných zakázek 12.45 KB 05.08.2020 10:29:26
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 35.28 KB 05.08.2020 10:29:26
výzva výzva k podání nabídky 921.99 KB 05.08.2020 10:37:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data