Rozšíření veřejného osvětlení v Konicích u Znojma a v ul. Nová Přímětická, Znojmo - Přímětice
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Rozšíření veřejného osvětlení v Konicích u Znojma a v ul. Nová Přímětická, Znojmo - Přímětice
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000033
Evidenční číslo VZ
VZ2020-055-DRZ-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.08.2020 12:37:55
Lhůta pro podání nabídek
03.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je realizace stavby „Rozšíření veřejného osvětlení v Konicích u Znojma a v ul. Nová Přímětická, Znojmo - Přímětice“. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované Ing. Oldřichem Divišem, Únanov 144, výkazu výměr.
Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z návrhu smlouvy o dílo, z podmínek plynoucích z vyjádření dotčených orgánů a dalších podmínek této výzvy a územního rozhodnutí. Součástí plnění je i zajištění zvláštního užívání komunikací a dotčených ploch.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
606 192.42 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8488/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 14.42 KB 18.08.2020 12:37:55
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení účastníka 12.92 KB 18.08.2020 12:37:55
Příloha č. 3 - návrh SOD 157.00 KB 18.08.2020 12:37:55
Příloha č. 4 – JOSEPHINE Návod 891.49 KB 18.08.2020 12:37:55
Příloha č. 5 – JOSEPHINE Technické požadavky SW 364.02 KB 18.08.2020 12:37:55
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 10.57 MB 18.08.2020 12:37:55
Příloha č. 7 - Vyjádření + územní rozhodnutí 24.22 MB 18.08.2020 12:37:55
Příloha č. 8 - Etický kodex 577.59 KB 18.08.2020 12:37:55
Výkaz výměr ul. Nová Přímětická 75.50 KB 18.08.2020 12:37:55
Výkaz výměr Konice 37.50 KB 18.08.2020 12:37:55
Výzva 197.79 KB 18.08.2020 12:37:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data