Servis autogenních zařízení
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Servis autogenních zařízení
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000080
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.08.2020 10:37:13
Lhůta pro podání nabídek
08.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění periodického přezkoušení komponentů autogenních zařízení v rozsahu stanoveným výrobcem jednotlivých zařízení, provádění oprav a odstraňování poruch na těchto zařízeních objednatele a náhrada stávajícího zařízení za nové v případě jeho neopravitelnosti nebo zastaralosti stávajícího typu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8549/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 726.38 KB 24.08.2020 10:37:13
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.27 KB 24.08.2020 10:37:13
Příloha č. 2 ZD Servisní smlouva 41.30 KB 24.08.2020 10:37:13
Příloha č. 3 ZD Seznam pověřených osob 20.82 KB 24.08.2020 10:37:13
Příloha č. 4 ZD Soupis a lokace jednotlivých zařízení 23.04 KB 24.08.2020 10:37:13
Příloha č. 5 ZD Cenová specifikace 12.53 KB 24.08.2020 10:37:13
Příloha č. 6 ZD Místa plnění 14.24 KB 24.08.2020 10:37:13
Příloha č. 7 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 36.48 KB 24.08.2020 10:37:13
Příloha č. 8 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 111.42 KB 24.08.2020 10:37:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data