Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000034
Evidenční číslo VZ
Z2020-030088
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.08.2020 13:04:25
Lhůta pro podání nabídek
24.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací.
S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu dvou let, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 101 zákona o veřejných zakázkách. Zájemci jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8627/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.11.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1.09 MB 27.08.2020 13:04:25


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 393.53 KB 15.09.2020 13:38:08


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 93.45 KB 03.11.2020 10:10:35


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 790.59 KB 03.11.2020 10:10:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 47116617 Zařazen 3 596 232,00 bez DPH - s DPH
Pojišťovna VZP, a.s. 27116913 Vyřazen - bez DPH - s DPH
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 46973451 Zařazen - bez DPH - s DPH
Allianz pojišťovna a.s. 47115971 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 47116617 3 596 232,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH