Areál autobusy Hranečník - Hala I - Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál autobusy Hranečník - Hala I - Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000083
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.09.2020 11:18:27
Lhůta pro podání nabídek
21.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je realizace díla pod názvem "Areál autobusy Hranečník - Hala I - Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace" v rozsahu dle členění podle dokumentace pro provádění stavby, která je součástí Zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8663/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 848.36 KB 01.09.2020 11:18:27
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 21.90 KB 01.09.2020 11:18:27
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo včetně příloh 697.99 KB 01.09.2020 11:18:27
Příloha č. 3 ZD - Projektová dokumentace 15.18 MB 01.09.2020 11:18:27
Příloha č. 4 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 111.36 KB 01.09.2020 11:18:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data