DPS – ZŠ JUDr. Mareše – plochy pro sport
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
DPS – ZŠ JUDr. Mareše – plochy pro sport
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000037
Evidenční číslo VZ
VZ2020-060-MOL-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.09.2020 10:17:10
Lhůta pro podání nabídek
25.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby „DPS – ZŠ JUDr. Mareše – plochy pro sport“.
Jedná se o rekonstrukci a revitalizaci ploch pro sportovní využití v areálu školy dle předložených podkladů.
Dokumentace bude rozpočtově dělena na jednotlivé objekty. Objekt SO 10 – Venkovní přednáškový prostor se zpracovávat nebude.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8813/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.68 KB 11.09.2020 10:17:10
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 11.09.2020 10:17:10
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SoD 111.50 KB 11.09.2020 10:17:10
Př.4_Dokumentace 861.33 KB 11.09.2020 10:17:10
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 11.09.2020 10:17:10
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 11.09.2020 10:17:10
Př.7_Eticky_kodex 577.59 KB 11.09.2020 10:17:10
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 262.74 KB 11.09.2020 10:17:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data