Nákup výpočetní techniky
Základní škola,Uherský Brod,Na Výsluní 2047,okres Uherské Hradiště

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup výpočetní techniky
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
OKT/1301/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.09.2020 11:40:19
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2020 08:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je nákup výpočetní techniky dle specifikace uvedené ve Výzvě k podání nabídek.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště
Na Výsluní 2047
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8814/summary
Kontaktní údaje
PaedDr. Dagmar Bistrá
572 805 500
dagmar.bistra@zsvysluni.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.10.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Základní škola,Uherský Brod,Na Výsluní 2047,okres Uherské Hradiště
IČO
70932310
DIČ
-
Poštovní adresa
Na Výsluní 2047/
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2020-031321
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70932310

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
1. Krycí list 83.28 KB 14.09.2020 11:40:19
Požadavky na elektronickou komunikaci 29.61 KB 14.09.2020 11:40:19
0. Výzva k podání nabídky 138.58 KB 14.09.2020 11:40:19


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 80.94 KB 17.09.2020 07:43:37


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva 438.07 KB 14.10.2020 13:17:33


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 282.59 KB 14.10.2020 13:16:49
Rozhodnutí o výběru 81.42 KB 14.10.2020 13:17:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data