ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – MOBILIÁŘ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – MOBILIÁŘ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000031
Evidenční číslo VZ
Z2021-002300
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.09.2020 14:16:47
Lhůta pro podání nabídek
05.10.2020 10:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Mobiliář“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Popis plnění veřejné zakázky:
Předmětem zadávacího řízení je dodávka mobiliáře, který bude umístěn v prostorách školy, zejména v jazykových učebnách, učebnách informatiky, přírodopisu, fyziky a chemie, dále ve velkém kabinetu a kabinetu fyziky a chemie.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 591 566.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8860/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.01.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 236.12 KB 16.09.2020 14:16:47
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 351.88 KB 16.09.2020 14:16:47
Příloha č. 1_DOKUMENTACE 5.87 MB 16.09.2020 14:16:47
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 41.77 KB 16.09.2020 14:16:47
Příloha č. 3_Mobiliář_SMLOUVA 237.00 KB 16.09.2020 14:16:47
Příloha č. 4_Mobiliář_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 76.50 KB 16.09.2020 14:16:47
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 16.09.2020 14:16:47


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_Vybavení škol, s.r.o. (IČO 04514394)_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 164.80 KB 11.11.2020 12:43:36


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 559.85 KB 21.10.2020 11:35:00
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 218.39 KB 21.10.2020 11:35:14
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ_@ 223.88 KB 21.10.2020 11:35:27
REVOKACE ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 632.12 KB 11.11.2020 12:31:57
2 ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 174.76 KB 30.11.2020 10:47:13
2 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 183.22 KB 30.11.2020 10:48:25
2 POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ_@ 176.75 KB 30.11.2020 10:49:09


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 253.27 KB 18.01.2021 14:58:20


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KUPNÍ SMLOUVA__František Vlasák (IČO 49960822)_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MOBILIÁŘ 8.51 MB 18.01.2021 14:57:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Sun Drive s.r.o. 26273896 Zařazen - bez DPH 2 743 372,50 s DPH
Moderní škola s.r.o. 28607376 Zařazen - bez DPH 2 948 116,60 s DPH
FLAME System s.r.o. 26846888 Zařazen - bez DPH 3 375 355,50 s DPH
AUTOCONT a.s. 04308697 Zařazen - bez DPH 3 135 937,60 s DPH
QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. 47917601 Zařazen - bez DPH 3 020 992,48 s DPH
František Vlasák 49960822 Zařazen - bez DPH 2 653 082,30 s DPH
Vybavení škol, s.r.o. 04514394 Vyřazen - bez DPH 2 634 080,46 s DPH
INTERDEKOR HP s.r.o. 25367498 Zařazen - bez DPH 3 325 872,55 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
František Vlasák 49960822 2 192 630,00 bez DPH
2 653 082,30 s DPH
- bez DPH
- s DPH