Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků
Moravskoslezský kraj

Informace

Název veřejné zakázky
Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2020-033359
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.09.2020 12:16:59
Lhůta pro podání nabídek
26.10.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“). DNS bude zaveden na období 4 let. Centrální zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených intervalech odvislých zejména od potřeb pověřujících zadavatelů.
Druh zadávacího řízení
Nákup v dynamickém nákupním systému
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 040 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Moravskoslezský kraj
28. Října 117
702 18, Ostrava
Česká republika

Ing. Radmila Müllerová
radmila.mullerova@msk.cz
+420 595622711
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8851/summary
Kontaktní údaje
Moravskoslezský kraj
28. Října 117
702 18, Ostrava
Česká republika

Ing. Radmila Müllerová
radmila.mullerova@msk.cz
+420 595622711
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na kategorie
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ano
Jedná se o centralizované zadávání
Ano
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Moravskoslezský kraj
IČO
70890692
DIČ
CZ70890692
Poštovní adresa
28. října 2771/117
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2020-007693
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70890692

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 300.05 KB 25.09.2020 12:16:59
Přílohy zadávací dokumentace 68.14 KB 25.09.2020 12:16:59


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VZD č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace 183.69 KB 19.10.2020 12:08:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data