POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000034
Evidenční číslo VZ
Z2021-000649
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.10.2020 16:30:20
Lhůta pro podání nabídek
27.10.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozidel s připojištěním pro tyto organizace:

- Město Hodonín, IČ: 00284891
- TESPRA Hodonín s.r.o., IČ: 25512251
- Městská bytová správa, spol. s r.o., IČ: 63489953
- TEZA Hodonín, p.o., IČ: 66609984
- ZOO Hodonín, p.o., IČ: 44164289

Bližší vymezení předmětu plnění zakázky obsahují také přílohy této výzvy č. 1 až 5. V příloze č. 6 dokládáme škodní průběh.

Zadavatel v souladu s ust. § 36 odst. 4 ZZVZ sděluje, že vymezení předmětu plnění vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to makléřská společnost RENOMIA, a. s., IČ: 48391301, tel.: 511 126 050, fax.: 511 126 051, se sídlem v Brně, Holandská 8.

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
- pojistná částka minimálně 100/100 mil. Kč (škoda na zdraví/škoda na majetku) u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
- výše spoluúčasti u havarijního pojištění dle požadavku uvedeného u jednotlivých vozidel v přílohách č. 1 až 5,
- pojištění všech obvodových skel bez spoluúčasti dle požadavku uvedeného u jednotlivých vozidel v přílohách č. 1 až 5,
- pojištění úrazu přepravovaných osob dle požadavku uvedeného u jednotlivých vozidel v přílohách č. 1 až 5 s minimálními limity 200 000 Kč smrt následkem úrazu/ 400 000 Kč trvalé následky úrazu/ 20 000 Kč doba nezbytného léčení
- smlouvy budou navrženy na období požadované doby plnění,
- způsob úhrady pojistného pololetně,
- v průběhu trvání smluv musí být umožněno vyřazovat stávající vozy a zařazovat nové vozy za stejných cenových podmínek (viz také čl. 9 odst. 9.2 ZD),
- v průběhu trvání smluv může docházet, v důsledku předchozího ustanovení, ke změně celkové ceny pojištění (viz také čl. 9 odst. 9.2 ZD).
- pojištění se musí vztahovat na země EU
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9138/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
17.12.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI 234.97 KB 07.10.2020 16:30:20
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 343.90 KB 07.10.2020 16:30:20
Přílohy č. 1 - 6 k veřejné zakázce - seznamy vozidel a škodní průběh RM 43.70 KB 07.10.2020 16:30:20
Příloha č. 7 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.55 KB 07.10.2020 16:30:20
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 07.10.2020 16:30:20


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE 152.31 KB 11.11.2020 14:59:05


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE o zrušení VZ_POJIŠTĚNÍ VOZIDEL 155.90 KB 17.12.2020 11:51:40


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_POJIŠTĚNÍ VOZIDEL 201.46 KB 26.01.2021 12:37:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Generali Česká pojišťovna a.s. 45272956 Zařazen 5 669 939,00 bez DPH - s DPH
Allianz pojišťovna a.s. 47115971 Vyřazen 3 751 892,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data