ZAJIŠTĚNÍ BĚŽNÉ ÚDRŽBY NA KOMUNIKACÍCH V LIBERECKÉM KRAJI
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
ZAJIŠTĚNÍ BĚŽNÉ ÚDRŽBY NA KOMUNIKACÍCH V LIBERECKÉM KRAJI
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000012
Evidenční číslo VZ
P20V00000052
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.10.2020 14:27:21
Lhůta pro podání nabídek
30.10.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody, na základě, které bude vybraný dodavatel – v režimu bez obnovení soutěže – provádět běžnou údržbu silnic I., II. a III. tříd včetně jejich průjezdních úseků v Libereckém kraji dle požadavků Zadavatele.

Realizace údržby bude probíhat nepravidelně po dobu trvání Veřejné zakázky, vždy na základě aktuálních potřeb Zadavatele vymezených v příslušných dílčích zadáních (dílčích smlouvách).

Jednotlivá dílčí zadání (dílčí smlouvy) na základě Rámcové dohody budou vymezena Zadavatelem na základě zjištění vycházející z prohlídek komunikací. Případná dopravně – inženýrské opatření (DIO) – označení pracovního místa včetně stanovení PČR DI a silničním správním úřadem pro provedení opravy zajistí vždy vybraný dodavatel.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 493 999.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9183/summary
Kontaktní údaje
JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
csaba.csorba@havelpartners.cz
+420 731539270
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 128.09 KB 13.10.2020 14:27:21
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelského plnění 123.60 KB 13.10.2020 14:27:21
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 24.03 KB 13.10.2020 14:27:21
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 32.75 KB 13.10.2020 14:27:21
Příloha č. 1 - Závazný vzor smlouvy 210.00 KB 13.10.2020 14:27:21
Příloha č. 1A - Položkový rozpočet 92.23 KB 13.10.2020 14:27:21
Zadávací dokumentace 363.40 KB 13.10.2020 14:27:21


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 410.72 KB 29.12.2020 17:53:49


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.69 MB 29.12.2020 17:57:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SAMMIS, s.r.o. 05472806 Zařazen 4 880 040,00 bez DPH - s DPH
Ing. Petr Malaník 87371103 Zařazen 8 386 570,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SAMMIS, s.r.o. 05472806