PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000107
Evidenční číslo VZ
Z2020-041247
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.11.2020 15:35:59
Lhůta pro podání nabídek
21.12.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Infrastruktura pro elektromobilitu II“ je rozdělen na tři (3) samostatné části. Předmětem jednotlivých částí je zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby/stavby dráhy (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8/10 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9788/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.68 MB 23.11.2020 15:35:59
Přílohy pro část 1 Lokalita Mírová 1.74 MB 23.11.2020 15:35:59
Přílohy pro část 2 Lokalita Michálkovice 1.69 MB 23.11.2020 15:35:59
Přílohy pro část 3 Lokalita Vítkovická 1.11 MB 23.11.2020 15:35:59
Společná příloha pro všechny části veřejné zakázky 100.78 KB 23.11.2020 15:35:59


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení zadávacího řízení_část 1 335.16 KB 04.01.2021 15:53:43
Oznámení o zrušení zadávacího řízení_část 2 335.68 KB 04.01.2021 15:54:06


1. část - PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 1 „Lokalita Mírová

Název časti
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 1 „Lokalita Mírová
Stav části
1
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
04.01.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 593.37 KB 12.01.2021 14:13:31


2. část - PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 2 „Lokalita Michálkovice“

Název časti
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 2 „Lokalita Michálkovice“
Stav části
2
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
04.01.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 593.41 KB 12.01.2021 14:56:29


3. část - PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 3 „Lokalita Vítkovická“

Název časti
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 3 „Lokalita Vítkovická“
Stav části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty