Dodávky software
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávky software
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000111
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.12.2020 11:18:12
Lhůta pro podání nabídek
15.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých softwarových licencí, včetně dopravy do místa plnění v souladu s potřebami kupujícího. Jedná se zejména o níže uvedený software:
a.) Aplikační software;
b.) Ostatní licencovaný software.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9901/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 911.71 KB 01.12.2020 11:18:12
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 96.79 KB 01.12.2020 11:18:12
Příloha č. 2 ZD_Rámcové kupní smlouvy SW 48.96 KB 01.12.2020 11:18:12
Příloha č. 3 ZD_Základní_požadavky_k_zajištění_BOZP 50.02 KB 01.12.2020 11:18:12
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 107.55 KB 01.12.2020 11:18:12
Příloha č. 5 ZD_Seznam referenčních zakázek 39.30 KB 01.12.2020 11:18:12
Příloha č. 6 ZD_Seznam Realizační tým_Seznam certifikací dodavatele 86.40 KB 01.12.2020 11:18:12
Příloha č. 7 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 111.34 KB 01.12.2020 11:18:12


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 359.96 KB 08.12.2020 15:37:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data