Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr realizátora společného vzdělávacího programu
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr realizátora společného vzdělávacího programu
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000011
Evidenční číslo VZ
05.2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.12.2020 17:31:06
Lhůta pro podání nabídek
22.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr realizátora společného vzdělávacího programu“ je vývoj vzdělávacího programu a proškolení osob, které se budou podílet na realizaci projektu „Síť školních podnikatelských inkubátorů“ realizovaným v rámci operačního programu Interreg V-A CZ-PL. Více viz ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 410 050.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9926/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.04.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení výběrového řízení (Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace) 576.20 KB 01.12.2020 17:31:06
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje účastníka výběrového řízení 45.50 KB 01.12.2020 17:31:06
Příloha č. 02 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 52.50 KB 01.12.2020 17:31:06
Příloha č. 03 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci 388.00 KB 01.12.2020 17:31:06
Příloha č. 04 ZD - Smlouva 204.53 KB 01.12.2020 17:31:06
Příloha č. 05 ZD - Specifikace předmětu plnění 77.12 KB 01.12.2020 17:31:06
Příloha č. 06 ZD - Seznam významných služeb 48.50 KB 01.12.2020 17:31:06
Příloha č. 07 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci VŘ 439.69 KB 01.12.2020 17:31:06


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 475.06 KB 09.12.2020 11:40:02
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 ze dne 16.12.2020 477.03 KB 16.12.2020 15:34:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 59.23 KB 28.04.2021 16:20:03


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
RPIC-ViP s.r.o. 25826051 Zařazen Česká republika Ne 1 320 000,00 bez DPH
- s DPH
Everesta, s.r.o. 25014650 Vyřazen Česká republika Ne 1 091 600,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
RPIC-ViP s.r.o. 25826051 2021 1 320 000,00 bez DPH
1 597 200,00 s DPH
1 180 000,00 bez DPH
1 427 800,00 s DPH
RPIC-ViP s.r.o. 25826051 2022 1 320 000,00 bez DPH
1 597 200,00 s DPH
140 000,00 bez DPH
169 400,00 s DPH