Projektová dokumentace Mateřská škola Na Výsluní - Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Projektová dokumentace Mateřská škola Na Výsluní - Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000046
Evidenční číslo VZ
ORM/0859/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.12.2020 14:03:01
Lhůta pro podání nabídek
16.12.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace s názvem: MATEŘSKÁ ŠKOLA Na Výsluní, Uherský Brod dále jen „PD“.

Podkladem pro zpracování nabídky a PD je objemová studie – varianta A, zpravovaná společností GG ARCHICO, a.s. v Uherském Hradišti, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Jedná se o vybudování prostor a zázemí pro mateřskou školu v prostorách Základní školy Na Výsluní. Varianta A uvažuje se zrušením stávajícího bytu školníka, skladu a čtyř šaten. Je navržen nový vstup v podobě přístavku se zastřešením. V rámci objektu je umístěna šatna, která je navržena v otevřené podobě. Zázemí obsahuje standardní prostory jako kancelář pro pedagogy, výdejnu jídla, sklad, úklid, WC a sprchy pro děti, rodiče, pedagogy a pracovníky výdeje jídla.
Součástí PD bude i rozšíření parkovacích míst, návrh a PD interiéru, gastra vybavení a zahrady pro MŠ.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
350 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10001/summary
Kontaktní údaje
Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572805235
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.01.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 7.51 MB 08.12.2020 14:03:01


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.91 MB 19.01.2021 10:33:24


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 401.04 KB 19.01.2021 10:32:44
Rozhodnutí o výběru 207.63 KB 19.01.2021 10:32:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data