HODONÍN, OPRAVA KANALIZACE NA ULICI J. SUKA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, OPRAVA KANALIZACE NA ULICI J. SUKA
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000003
Evidenční číslo VZ
150/ID240/2021
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.01.2021 12:50:48
Lhůta pro podání nabídek
10.02.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky HODONÍN, OPRAVA KANALIZACE NA ULICI J. SUKA je oprava stoky jednotné kanalizace v ulici J.Suka v Hodoníně. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky dle platné legislativy, dodání dokumentace skutečného provedení stavby a dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.04.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_OPRAVA KANALIZACE NA ULICI J. SUKA 708.98 KB 27.01.2021 12:50:48
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 2.59 MB 27.01.2021 12:50:48
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 85.45 KB 27.01.2021 12:50:48
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 161.00 KB 27.01.2021 12:50:48
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 22.48 KB 27.01.2021 12:50:48
Příloha č. 5_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 62.48 KB 27.01.2021 12:50:48
Příloha č. 6_INFORMAČNÍ TABULE STAVBY - BANER vzor 1.51 MB 27.01.2021 12:50:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_OPRAVA KANALIZACE NA ULICI J. SUKA 147.14 KB 10.03.2021 12:57:35


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. (IČO 46983309)_OPRAVA KANALIZACE NA ULICI J. SUKA 8.90 MB 05.05.2021 08:22:35
Dodatek č. 1 k SoD_Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. (IČO 46983309)_OPRAVA KANALIZACE NA ULICI J. SUKA 1.85 MB 13.09.2021 15:54:22


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_OPRAVA KANALIZACE NA ULICI J. SUKA_@ 82.21 KB 10.03.2021 12:59:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 300 000,00 s DPH
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 46983309 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 194 285,00 s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 052 455,11 s DPH
BS Imex s.r.o. 63476711 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 195 480,00 s DPH
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 880 780,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 46983309 987 012,40 bez DPH
1 194 285,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 46983309 Termín ukončení plnění dne 08. 09. 2021. - bez DPH
- s DPH
1 338 124,00 bez DPH
1 619 130,00 s DPH