Dodávka Ultralight karet 2021
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka Ultralight karet 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000007
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.02.2021 16:29:54
Lhůta pro podání nabídek
01.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Ultralight karet 2021“ je zhotovení a dodání elektronických čipových Karet Mifare typu C, včetně dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10789/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 266.46 KB 08.02.2021 16:29:54
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.15 KB 08.02.2021 16:29:54
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 59.69 KB 08.02.2021 16:29:54
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 25.13 KB 08.02.2021 16:29:54
Příloha č. 4 ZD - Grafická úprava Karty a obalu 1.58 MB 08.02.2021 16:29:54
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 21.76 KB 08.02.2021 16:29:54
Příloha č. 7 ZD - Seznam významných dodávek 37.95 KB 08.02.2021 16:29:54
Příloha č. 8 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 48.56 KB 08.02.2021 16:29:54
Příloha č. 9 ZD - Požadavky na el. komunikaci 90.13 KB 08.02.2021 16:29:54
Příloha č. 10 ZD - Dohoda o zachování mlčenlivosti 46.38 KB 08.02.2021 16:29:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data