Pokládka živic v tramvajové trati na ul. Pavlovova II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pokládka živic v tramvajové trati na ul. Pavlovova II.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000008
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.02.2021 12:20:31
Lhůta pro podání nabídek
23.02.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních prací „Pokládka živic v tramvajové trati na ul. Pavlovova v úseku zastávka kpt. Vajdy – křižovatka Kpt. Vajdy“ v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3 ZD – Oceněný výkaz výměr a skladbě živičných vrstev dle přílohy č. 6 ZD – Projektová dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10815/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 754.67 KB 09.02.2021 12:20:31
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.30 KB 09.02.2021 12:20:31
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy o dílo 218.31 KB 09.02.2021 12:20:31
Příloha č. 3 ZD Zadavatelský výkaz výměr 27.00 KB 09.02.2021 12:20:31
Příloha č. 4 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 55.81 KB 09.02.2021 12:20:31
Příloha č. 5 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.48 KB 09.02.2021 12:20:31
Příloha č. 6 ZD Projektová dokumentace 4.90 MB 09.02.2021 12:20:31
Příloha č. 7 ZD Seznam významných zakázek 40.08 KB 09.02.2021 12:20:31
Příloha č. 8 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 89.95 KB 09.02.2021 12:20:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data