Rekonstrukce mostu v Bedřichově a rozšíření komunikace včetně přeložek sítí
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce mostu v Bedřichově a rozšíření komunikace včetně přeložek sítí
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
03/2021
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.02.2021 13:10:46
Lhůta pro podání nabídek
05.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu a rekonstrukce přilehlé místní komunikace v obci Bedřichov v majetku obce Bedřichov. Součástí stavby je dále realizace novostavby chodníku a nového veřejného osvětlení v dotčeném úseku.
Navržená stavba se nachází v centrální části obce Bedřichov v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou. Rekonstruovaná komunikace spojuje silnici III/29022 s parkovištěm U Nisy a apartmánovým objektem Nisa. Komunikace má obslužný charakter, jedná se o směrově nerozdělenou, dvoupruhovou, obousměrnou komunikaci s neomezeným přístupem motorových vozidel. Kryt vozovky komunikace v celém rekonstruovaném úseku je asfaltobetonový. Šířka asfaltového krytu obslužné komunikace v opravovaném úseku se pohybuje v rozmezí 3,20 – 4,00 m. Komunikace není v daném úseku uzpůsobena pro bezpečný pěší provoz.
Začátek rekonstruovaného úseku se nachází v křižovatce místní komunikace a silnice III/29022. Konec úseku se nachází v rozhraní místních komunikací před apartmánovým domem Nisa. V rámci rekonstrukce dojde k rekonstrukci místní komunikace vč. opravy mostu. Rekonstruovaný úsek silnice je v celkové délce 133,49 m. Navržená stavba v celé své délce respektuje stávající směrové i výškové vedení komunikace. Součástí stavby je realizace chodníku a veřejného osvětlení. V rámci stavby dochází k vyvolaným přeložkám IS, konkrétně ČEZu a Cetinu.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006, Liberec
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10920/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: +420 725 691 346
E-mail: veronika.sedlackova@ksslk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a ZD 115.72 KB 17.02.2021 13:10:46
P01 PD 34.89 MB 17.02.2021 13:10:46
P02 Smlouva 61.49 KB 17.02.2021 13:10:46
P03 Vzor ČP 40.68 KB 17.02.2021 13:10:46
P04 Soupis prací 33.07 KB 17.02.2021 13:10:46
P05 Seznam Poddodavatelů 21.41 KB 17.02.2021 13:10:46
P06 Vzor soupisu prací 341.55 KB 17.02.2021 13:10:46
P07 Vzor krycího listu 24.51 KB 17.02.2021 13:10:46
P08 Požadavky na elektronickou komunikaci 49.53 KB 17.02.2021 13:10:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data