Rekonstrukce mostu v Bedřichově a rozšíření komunikace včetně přeložek sítí
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce mostu v Bedřichově a rozšíření komunikace včetně přeložek sítí
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
03/2021
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.02.2021 13:10:46
Lhůta pro podání nabídek
05.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu a rekonstrukce přilehlé místní komunikace v obci Bedřichov v majetku obce Bedřichov. Součástí stavby je dále realizace novostavby chodníku a nového veřejného osvětlení v dotčeném úseku.
Navržená stavba se nachází v centrální části obce Bedřichov v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou. Rekonstruovaná komunikace spojuje silnici III/29022 s parkovištěm U Nisy a apartmánovým objektem Nisa. Komunikace má obslužný charakter, jedná se o směrově nerozdělenou, dvoupruhovou, obousměrnou komunikaci s neomezeným přístupem motorových vozidel. Kryt vozovky komunikace v celém rekonstruovaném úseku je asfaltobetonový. Šířka asfaltového krytu obslužné komunikace v opravovaném úseku se pohybuje v rozmezí 3,20 – 4,00 m. Komunikace není v daném úseku uzpůsobena pro bezpečný pěší provoz.
Začátek rekonstruovaného úseku se nachází v křižovatce místní komunikace a silnice III/29022. Konec úseku se nachází v rozhraní místních komunikací před apartmánovým domem Nisa. V rámci rekonstrukce dojde k rekonstrukci místní komunikace vč. opravy mostu. Rekonstruovaný úsek silnice je v celkové délce 133,49 m. Navržená stavba v celé své délce respektuje stávající směrové i výškové vedení komunikace. Součástí stavby je realizace chodníku a veřejného osvětlení. V rámci stavby dochází k vyvolaným přeložkám IS, konkrétně ČEZu a Cetinu.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006, Liberec
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10920/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: +420 725 691 346
E-mail: veronika.sedlackova@ksslk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a ZD 115.72 KB 17.02.2021 13:10:46
P01 PD 34.89 MB 17.02.2021 13:10:46
P02 Smlouva 61.49 KB 17.02.2021 13:10:46
P03 Vzor ČP 40.68 KB 17.02.2021 13:10:46
P04 Soupis prací 33.07 KB 17.02.2021 13:10:46
P05 Seznam Poddodavatelů 21.41 KB 17.02.2021 13:10:46
P06 Vzor soupisu prací 341.55 KB 17.02.2021 13:10:46
P07 Vzor krycího listu 24.51 KB 17.02.2021 13:10:46
P08 Požadavky na elektronickou komunikaci 49.53 KB 17.02.2021 13:10:46


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vyloučení ze zadávacího řízení - BREX 257.44 KB 21.04.2021 09:10:41
Vyloučení ze zadávacího řízení - COLAS 256.64 KB 21.04.2021 09:11:02
Vyloučení ze zadávacího řízení - Raeder & Falge 257.41 KB 21.04.2021 09:12:14
Vyloučení ze zadávacího řízení - SKANSKA 256.19 KB 21.04.2021 09:12:34
Vyloučení ze zadávacího řízení - STRABAG 257.64 KB 21.04.2021 09:12:53


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 871.11 KB 29.04.2021 09:11:12


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 299.56 KB 23.06.2021 07:13:54


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o provedení stavby 941.59 KB 18.06.2021 13:50:16
Dodatek č. 1 1.43 MB 09.12.2021 14:53:04
Zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv 48.77 KB 17.03.2022 11:42:09


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 22.25 KB 31.03.2022 10:47:28
Verze 1 22.23 KB 31.03.2022 10:40:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
COLAS CZ, a.s. 26177005 Vyřazen 9 153 014,39 bez DPH - s DPH
B R E X, spol. s r.o. 40232549 Vyřazen 9 008 400,73 bez DPH - s DPH
Skanska a.s. 26271303 Vyřazen 9 041 087,38 bez DPH - s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen 8 383 552,04 bez DPH - s DPH
Metrostav a.s. 00014915 Zařazen 7 766 135,95 bez DPH - s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Vyřazen 8 763 934,43 bez DPH - s DPH
Raeder & Falge s.r.o. 28714989 Vyřazen 10 975 024,86 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Metrostav a.s. 00014915