Posouzení stavebně technického stavu staveb – bytových domů (by-tů) Znojmo, ul. Hlavní 491/71 a 492/69
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Posouzení stavebně technického stavu staveb – bytových domů (by-tů) Znojmo, ul. Hlavní 491/71 a 492/69
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000004
Evidenční číslo VZ
VZ2021-006-ZOU-MAJ
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.03.2021 08:59:01
Lhůta pro podání nabídek
31.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je posouzení stavebně technického stavu staveb bytových domů (bytů) – Znojmo, ul. Hlavní 491/71 a 492/69, k. ú. Přímětice, z hledisek statiky objektů, úniku tepla, izolace proti vodě, zvuku a hluku, technického zařízení budov, bezpečnosti při užívání a požární bezpečnosti, zdravého bydlení a povrchu podlah a stěn.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
250 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11116/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
06.05.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 04.03.2021 08:59:01
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 04.03.2021 08:59:01
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 04.03.2021 08:59:01
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 04.03.2021 08:59:01
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 442.35 KB 04.03.2021 08:59:01
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 108.00 KB 04.03.2021 08:59:01
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.79 KB 04.03.2021 08:59:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data