Náves Heřmanice, ul. K Návsi (PD+AD+IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Náves Heřmanice, ul. K Návsi (PD+AD+IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000005
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.03.2021 11:43:34
Lhůta pro podání nabídek
23.03.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vyřešení uspořádání a funkční využití prostranství před kostelem a zadního svahu za ním v centru Heřmanic na Slezské Ostravě. Před kostelem je dnes nevzhledná asfaltová plocha využívaná hlavně pro parkování, zadní park také nevyužívá svůj potenciál. Záměrem je vytvoření příjemného a reprezentativního místa, nové návsi a navazujícího parku. Místa kde se budou moci obyvatelé i návštěvníci Heřmanic procházet, odpočívat, prožívat různé mimořádné a sváteční akce, vánoční trhy, venkovní bohoslužby.
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro
A. územní rozhodnutí (DÚR),
B. stavební povolení (DSP),
C. provádění stavby (DPS),
D. inženýrská činnost (IČ),
E. autorský dozor (AD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
640 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.

Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.04.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 81.50 KB 10.03.2021 11:43:34
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 430.49 KB 10.03.2021 11:43:34
Příloha č. 3 - Plná moc 236.48 KB 10.03.2021 11:43:34
Příloha č. 4 - Návrh příkazní smlouvy 325.45 KB 10.03.2021 11:43:34
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 48.00 KB 10.03.2021 11:43:34
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 10.03.2021 11:43:34
Příloha č. 7 - Projektová studie 49.30 MB 10.03.2021 11:43:34
Výzva k podání nabídky 422.61 KB 10.03.2021 11:43:34


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příkazní smlouva č. INV/0049/21 389.33 KB 19.04.2021 11:14:38
Smlouva o dílo č. INV/0048/21 893.67 KB 19.04.2021 11:15:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Ing. Roman Fildán 75379007 Zařazen 498 800,00 bez DPH 603 548,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. Roman Fildán 75379007 SoD - bez DPH
- s DPH
476 400,00 bez DPH
576 444,00 s DPH