PD – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000015
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.03.2021 13:44:17
Lhůta pro podání nabídek
09.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro stavbu „PD – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace" v Areálu tramvaje Poruba a Areálu autobusy Poruba, Dopravního podniku Ostrava a.s.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11202/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.62 KB 10.03.2021 13:44:17
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 367.00 KB 10.03.2021 13:44:17
Příloha č. 3 ZD - Seznam významných zakázek 85.75 KB 10.03.2021 13:44:17
Příloha č. 4 ZD - Pasport areálové kanalizace vč. návrhu řešení oddělení splaškových a srážkových vod Poruba 9.57 MB 10.03.2021 13:44:17
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.70 KB 10.03.2021 13:44:17
Zadávací dokumentace - PD - Oddělení dešťové a splaškové kanalizace 882.11 KB 10.03.2021 13:44:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data