ZŠ VANČUROVA HODONÍN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – II. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ VANČUROVA HODONÍN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – II. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000007
Evidenční číslo VZ
Z2021-017187
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.03.2021 14:37:30
Lhůta pro podání nabídek
07.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „ZŠ Vančurova Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa“ je rekonstrukce a stavební úpravy v profesích: Silnoproudá elektrotechnika, Elektronické komunikace, Stavebně konstrukční řešení, Zdravotechnika, Vzduchotechnika, v pavilonu 2.NP - A3 (školní družiny, WC, kabinet a společné chodby), v pavilonech A6, A7 (především učebny, WC, kabinety, společné chodby atd.) v 3.NP pavilon A7 (ředitelství ZŠ – kanceláře, sborovna, ale také cvičná kuchyň, učebny, kabinety, WC a společné chodby).

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 ZD).
• Výkazem výměr pro realizaci (Soupisem prací, Příloha č. 2 ZD).
• Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11230/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
21.04.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – II.ETAPA 201.74 KB 11.03.2021 14:37:30
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – II.ETAPA 391.33 KB 11.03.2021 14:37:30
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 16.35 MB 11.03.2021 14:37:30
Přiloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 373.90 KB 11.03.2021 14:37:30
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 232.50 KB 11.03.2021 14:37:30
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 28.14 KB 11.03.2021 14:37:30
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 11.03.2021 14:37:30
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 SoD 45.21 KB 11.03.2021 14:37:30
Příloha č. 7_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 11.03.2021 14:37:30


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE II.ETAPA 178.43 KB 21.04.2021 14:24:25


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – II.ETAPA 225.91 KB 12.05.2021 13:53:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data