Projektová dokumentace - Propojení ul. Na Chmelnici a ul. Fr. Kožíka
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Projektová dokumentace - Propojení ul. Na Chmelnici a ul. Fr. Kožíka
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000009
Evidenční číslo VZ
MUUB/11530/2021/ORM
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.03.2021 14:30:52
Lhůta pro podání nabídek
01.04.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace. Podkladem pro zpracování nabídky a PD je studie „Uherský Brod – dopravní a technické napojení lokality Nad Zámkem“ – varianta 2, zpracovaná projekční kanceláří Ing. Rudolfa Nečase ve Zlíně v červnu 2020, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
350 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11320/summary
Kontaktní údaje
Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572805235
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.04.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 4.15 MB 17.03.2021 14:30:52


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.82 MB 07.05.2021 08:28:28
Dodatek č. 1 633.89 KB 19.08.2021 06:59:31
Dodatek č. 2 528.49 KB 19.08.2021 06:59:43


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 488.44 KB 07.05.2021 08:27:57
Rozhodnutí o výběru 223.04 KB 07.05.2021 08:28:09


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data