Zelené cesty městem Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Zelené cesty městem Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000011
Evidenční číslo VZ
MUUB/12547/2021/ORM
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.03.2021 13:42:35
Lhůta pro podání nabídek
19.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky na služby je revitalizace funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně formou pěstebních opatření pro stromy ve vymezené části města, zejména sídliště Pod Vinohrady, a revitalizace 10 zelených ploch zahrnujících novou výsadbu stromů, keřů, trvalek včetně založení trávníků a doplnění mobiliářem a to konkrétně v lokalitách uvedených v zadávací dokumentaci.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 710 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11391/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek 887.88 KB 24.03.2021 13:42:35
Zadávací dokumentace 80.02 MB 24.03.2021 13:42:35
Vysvětlení ZD č. 1 1.22 MB 07.04.2021 13:20:22


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru 460.58 KB 25.05.2021 12:50:10


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 578.25 KB 14.06.2021 08:48:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 895.96 KB 14.06.2021 08:47:28
Rozpočet ke Smlouvě 3.12 MB 14.06.2021 08:47:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data