Systém pro správu zaměstnaneckých benefitů
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Systém pro správu zaměstnaneckých benefitů
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000002
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.04.2021 14:17:10
Lhůta pro podání nabídek
30.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je pořízení/zpřístupnění Nástroje na správu a čerpání zaměstnaneckých výhod (benefitů) v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání.

Nástrojem se rozumí internetová aplikace, která umožní zadavateli jako zaměstnavateli poskytovat svým zaměstnancům odměny ve formě zaměstnaneckých benefitů (poukázek, bodů nebo kreditů), které budou vyjadřovat určitou finanční hodnotu. Tyto benefity pak bude moci zaměstnanec zadavatele uplatnit u v Systému zařazených poskytovatelů služeb nebo zboží, a to jak v kamenných obchodech, tak přes internetové stránky těchto poskytovatelů včetně jejich e-shopů.

Zaměstnanecké benefity nabízené dodavatelem prostřednictvím Nástroje musí spadat do kategorie tzv. volnočasových benefitů, které je zaměstnavatel oprávněn poskytovat svým zaměstnancům nebo jejich rodinným příslušníkům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to dle ust. § 6 odst. 9, písm. d) zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11435/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
19.08.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a ZP 421.27 KB 15.04.2021 14:17:10
Příloha č. 1 ZP-Titulní list 41.50 KB 15.04.2021 14:17:10
Příloha č. 2 ZP-Formulář ceny 12.59 KB 15.04.2021 14:17:10


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení 183.71 KB 19.08.2021 15:58:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data