Posouzení stavebně technického stavu areálu tenisových kurtů
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Posouzení stavebně technického stavu areálu tenisových kurtů
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000010
Evidenční číslo VZ
VZ2021-019-MOL-ITS
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.04.2021 16:17:41
Lhůta pro podání nabídek
26.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je posouzení stavebně technického stavu areálu tenisových kurtů v Leskách ve Znojmě, tj. hlavní budovy, zpevněných ploch, sportovišť a všech konstrukcí v areálu, z hlediska:

- Stavu nosné konstrukce
- Mechanické odolnosti a stability
- Požární bezpečnosti
- Požadavků na hygienu a ochranu zdraví
- Ochrany životního prostředí
- Bezpečnosti při udržování a užívání stavby
- Úspory energie a tepelné ochrany

Součástí stavebně technického průzkumu bude návrh způsobu sanace a stanovení orientačních nákladů na její realizaci týkající se každého zjištěného rizika či vady.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
250 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11807/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
27.04.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.74 KB 14.04.2021 16:17:41
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 14.04.2021 16:17:41
Př.4_Dokumentace 210.08 KB 14.04.2021 16:17:41
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 14.04.2021 16:17:41
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 14.04.2021 16:17:41
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 14.04.2021 16:17:41
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 442.21 KB 14.04.2021 16:17:41
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 109.00 KB 14.04.2021 16:17:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data