DODÁVKA NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ PRO MĚSTO HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ PRO MĚSTO HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000012
Evidenční číslo VZ
Z2021-022800
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.04.2021 12:57:50
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka nápojových kelímků k opakovanému použití pro město Hodonín“ je dodávka (nákup) polypropylenových nápojových kelímků k opakovanému použití včetně potisku a přepravních boxů.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 ZD – Návrh Kupní smlouvy, jež je jako příloha nedílnou součástí ZD.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11966/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_DODÁVKA NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ 227.05 KB 22.04.2021 12:57:50
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_DODÁVKA NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ 294.64 KB 22.04.2021 12:57:50
PŘÍLOHA Č. 1_KUPNÍ SMLOUVA 403.00 KB 22.04.2021 12:57:50
PŘÍLOHA Č. 2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 20.85 KB 22.04.2021 12:57:50
PŘÍLOHA Č. 3_POŽADAVKY NA ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI 101.15 KB 22.04.2021 12:57:50


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 181.09 KB 20.05.2021 09:45:13
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI DODAVATELE 146.52 KB 20.05.2021 09:52:35


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 184.18 KB 20.05.2021 09:45:59
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_DODÁVKA NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ 206.99 KB 21.06.2021 10:19:49


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva 3.69 MB 17.06.2021 07:37:08


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2021_DODÁVKA NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ PRO MĚSTO HODONÍN 155.20 KB 21.02.2022 09:58:01
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2022_DODÁVKA NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ PRO MĚSTO HODONÍN 166.46 KB 17.03.2023 10:28:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
NICKNACK s.r.o. 29287464 Zařazen Česká republika Ne 1 230 638,00 bez DPH
1 489 071,98 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
NICKNACK s.r.o. 29287464 1 230 638,00 bez DPH
1 489 071,98 s DPH
- bez DPH
- s DPH
NICKNACK s.r.o. 29287464 Skutečně uhrazená cena za období od 06/2021 do 12/2021. - bez DPH
- s DPH
1 230 638,00 bez DPH
1 489 071,98 s DPH
NICKNACK s.r.o. 29287464 Skutečně uhrazená cena za období od 01/2022 do 12/2022. - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
NICKNACK s.r.o. 29287464 Skutečně uhrazená cena za období od 01/2023 do 12/2023. - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH