Mlžící stěna na DEPU I společnosti Vršanská uhelná a.s.
Vršanská uhelná a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Mlžící stěna na DEPU I společnosti Vršanská uhelná a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000002
Evidenční číslo VZ
---
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.04.2021 12:24:51
Lhůta pro podání nabídek
18.05.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stavba mlžící stěny tvořené deseti ocelovými sloupy s rotačními mlžícími jednotkami, které se budou na vrcholu sloupů otáčet o 60° vpravo a vlevo od základního nastaveného směru a tím bude vytvářena clona vodní mlhy ke snížení prašnosti v okolí meziskládky uhlí DEPA I.
Druh zadávacího řízení
Zakázka zadaná na základě výjimky
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Předpokládaná hodnota VZ
10 820 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Vršanská uhelná a.s.
Václava Řezáče 315
434 67 Most
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Advokátní kancelář JUDr. Petr Voříšek, Ph.D., LL.M.
Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7
Kontaktní údaje
Ing. Jaroslav Ježek, e-mail: j.jezek@7group.cz
Mgr. František Šustr, e-mail: sustr@akpetrvorisek.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Vršanská uhelná a.s.
IČO
28678010
DIČ
CZ699003245
Poštovní adresa
Václava Řezáče 315
434 01, Most
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-040065
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28678010

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Podmínky VŘ 474.76 KB 27.04.2021 12:24:51
Podmínky VŘ - příloha 1 - návrh smlouvy 86.68 KB 30.04.2021 14:37:00
Verze 1 86.08 KB 27.04.2021 12:24:51
Podmínky VŘ - příloha 2 - projekt 12.48 MB 27.04.2021 12:24:51
Podmínky VŘ - příloha 3 - soupis prací a výkaz výměr 232.24 KB 27.04.2021 12:24:51
Podmínky VŘ - příloha 4 - vzor krycího listu 234.07 KB 27.04.2021 12:24:51
Podmínky VŘ - příloha 5 - vzor přehledu poddodávek 233.90 KB 27.04.2021 12:24:51
Podmínky VŘ - příloha 6 - vzor čestného prohlášení 245.05 KB 27.04.2021 12:24:51
Podmínky VŘ - příloha 7 - vzor seznamu referencí 248.06 KB 27.04.2021 12:24:51
Podmínky VŘ - příloha 8 - vzor seznamu techniků 245.21 KB 27.04.2021 12:24:51
Podmínky VŘ - příloha 9 - vyjádření Coal Services a.s. 423.14 KB 27.04.2021 12:24:51
Úprava podmínek VŘ 342.02 KB 30.04.2021 14:35:33
Úprava podmínek VŘ - příloha 1 - dotazník BOZP 19.57 KB 30.04.2021 14:36:23
Úprava podmínek VŘ - příloha 2 - dotazník ŽP 18.07 KB 30.04.2021 14:36:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data