Telekomunikační služby pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Telekomunikační služby pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000003
Evidenční číslo VZ
NsPCL256/21-právní
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.05.2021 14:52:50
Lhůta pro podání nabídek
24.05.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora a zajištění veškerých činností související s poskytováním požadovaných služeb, a to na území České republiky, resp. V zahraničí, v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 - „Technická specifikace“ této zadávací dokumentace.

Předpokládaný objem služeb je dán Přílohou č. 2 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny, která zároveň slouží ke stanovení jednotkových cen pro stanovení nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12231/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 295.77 KB 07.05.2021 14:52:50
Příloha č. 1 - Technická specifikace 292.55 KB 20.05.2021 22:49:00
Verze 1 292.53 KB 07.05.2021 14:52:50
Příloha č. 2 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny 14.21 KB 07.05.2021 14:52:50
Příloha č. 3 – Požadavky na elektronickou komunikaci 41.43 KB 07.05.2021 14:52:50
Příloha č. 4 – Podmínky elektronické aukce 25.42 KB 07.05.2021 14:52:50


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 240.22 KB 15.06.2021 09:15:17


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 108.37 KB 21.09.2021 12:30:40


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 295.09 KB 20.05.2021 22:50:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 Zařazen Česká republika Ne 3 615 672,00 bez DPH
- s DPH
O2 Czech Republic a.s. 60193336 Zařazen Česká republika Ne 3 569 221,44 bez DPH
- s DPH
Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 Zařazen Česká republika Ne 3 794 784,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
O2 Czech Republic a.s. 60193336